Translate

Follow by Email

Monday, July 13, 2015

Gold

隨水飄流

信者無懼,懼極者瘋,乃貪嗔癡

懼生貪,貪生嗔,嗔生癡,懼極瘋

信能解,貪嗔癡

智仁勇,一信字

信生善,終萬惡

傻:什麼不怕
瘋:什麼都怕

只要:明白難處,欣賞長處
就會:人人助佢,無人害佢

No comments:

Post a Comment